Нагадування великим платникам щодо процедури отримання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

«Отримати будь-яку довідку в ДПС насправді не складно. Особливо, якщо бізнес знає правила їх отримання. Ми зі свого боку докладаємо певних зусиль щодо роз’яснення процедур отримання документів» — Богдан Катрушин, керівник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податку повідомляє, що відповідно до п. 137.7 ст. 137 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) нерезидент щороку може отримувати від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку на прибуток підприємств.

Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі – Порядок) та форма Довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі – довідка) затверджені наказом Міністерства фінансів України  від 03.12.2012 № 1264.

Відповідно до п.4 Порядку письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного контролюючого органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка повинна підтвердити свої повноваження.

 Звертаємо увагу, що звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою.

Звернення обов’язково повинно містити таку інформацію:

Відомості про нерезидента:

— повна назва іноземної юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка не є резидентом), що одержала дохід з джерелом його походження з України і звертається з проханням про видачу довідки;

— ідентифікаційний код (номер) цієї іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції (за наявності);

— місцезнаходження (місце проживання) іноземної юридичної особи (фізичної особи, яка не є резидентом) в країні резиденції.

Відомості про джерело доходу:

  • повна назва (прізвище, ім’я та по батькові) резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента), що здійснив на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України;
  • код платника податку за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);
  • місце знаходження юридичної особи (місце проживання) зазначеного резидента або постійного представництва нерезидента (податкового агента);
  • період, у якому виплачувався дохід;
  • вид доходу;

— сума доходу;

  • сума сплаченого в Україні податку.

Джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку (п.5 Порядку).

Документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України (п. 1 ст. 13 Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-ІV «Про міжнародне приватне право» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2709)

Відповідно до ст. 34 Закону № 2709 порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, у якій видана довіреність.

Відповідно до ст. 19 ПКУ платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків — фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Засвідчена іноземним нотаріусом довіреність визнається дійсною в Україні за умови:

— консульської легалізації, тобто процедури, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ;

— або наявності міжнародних договорів про правову допомогу, згідно з положеннями яких офіційні документи іноземних держав-партнерів, зокрема, довіреності засвідчені нотаріусом такої держави, приймаються в Україні без будь-якого підтвердження (без консульської легалізації або апостиля).

Таким чином, звернення про надання довідки може бути підписане:

  • нерезидентом – у разі надсилання заяви безпосередньо;
  • особою, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або її представником, повноваження якого підтверджені довіреністю;
  • уповноваженою особою (представником) нерезидента, яка підтверджує свої повноваження довіреністю від такого нерезидента. Засвідчена іноземним нотаріусом довіреність визнається дійсною в Україні в разі її легалізації (консульської легалізації або засвідченням штампом апостиль), якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.