342 мільйони податкових зобов’язань – результат самостійного коригування платниками рівня цін в ТЦУ

За оцінками Світового банку та ООН, близько двох третин операцій світової торгівлі здійснюється всередині транснаціональних корпорацій. Якщо господарська діяльність між незалежними компаніями визначається умовами ринку, то асоційовані підприємства можуть (і це відбувається в багатьох випадках) застосовувати умови, що суттєво відрізняються від ринкових. Найчастіше ці дії передбачають використання індивідуальних (штучно сформованих) цін, що дозволяє платникам мінімізувати податкові зобов’язання за допомогою трансфертного ціноутворення (ТЦУ). В провідних країнах світу використання зазначеного механізму регулюється на державному рівні.

Принцип «витягнутої руки», на якому побудована законодавча база в напряму ТЦУ, застосовується в Україні з вересня 2013 року. З того часу контролюючими органами країни постійно проводиться аналіз відповідних операцій суб’єктів господарювання та забезпечується контроль за дотриманням платниками норм статті 39 Податкового кодексу України.

Слід зауважити, що вітчизняне законодавство у напрямку трансфертного ціноутворення є динамічним і постійно удосконалюється, тому, задля недопущення фактів порушення платниками податків його норм, особливого значення набувають упереджувальні заходи.

За словами начальника Східного управління Офісу великих платників податків ДПС Анастасії Северін, завдяки налагодженій в рамках партнерських взаємовідносин з великими підприємствами роботі, за останні три звітних роки ними не допущено жодного факту неподання/несвоєчасного подання Звіту про контрольовані операції або не відображення/неповного відображення в звітності таких операцій. Маємо зазначити, що з кожним роком стає все більшою кількість платників, які відповідально  підходять до вимог законодавства стосовно ТЦУ та, в т.ч. завдяки співпраці з контролюючими органами, здійснюють самостійний перегляд умов контрольованих операцій (КО) у відповідності до принципу «витягнутої руки». В результаті ціни КО коригуються до рівня ринкових, що, відображається в додатку ТЦ (у складі звітності з податку на прибуток підприємств), обумовлюючи збільшення податкових зобов’язань. Так, по контрольованим операціям, здійсненим тільки у 2019 році, платниками Східного управління подано додатки ТЦ, згідно з якими збільшено податкові зобов’язання на 342,3 млн. грн., що призвело до додаткових надходжень до бюджету з податку на прибуток у розмірі 61,6 млн. грн.

Нагадаємо, що при виправленні показників додатка ТЦ декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний рік з метою самостійного коригування зобов’язань для цілей ТЦУ у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним, штрафні санкції до платників не застосовуються (п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України).