Трансфертне ціноутворення: новий рівень взаємостосунків з контролюючим органом

Серед багатьох змін, внесених до Податкового кодексу Законом № 466 від 16 січня 2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», окремої уваги, на думку начальника Східного управління Офісу великих платників податків ДПС Анастасії Северін, заслуговують положення, що стосуються урегулювання питань трансфертного ціноутворення.

Платники податків, а це, в першу чергу ті, що відносяться до категорії великих, разом зі звітом про контрольовані операції зобов’язані у строк до 1 жовтня року, що настає за звітним, подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Вперше платники надаватимуть зазначене повідомлення у 2021 році (за 2020 рік).

Загалом запроваджується оновлена – трирівнева структура документації з трансфертного ціноутворення: локальний файл, глобальна документація (майстер-файл) та звіт у розрізі країн.

Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) – це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що має містити інформацію про:

  • організаційну структуру міжнародної групи компаній (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками міжнародної групи компаній, їх організаційно-правових форм, структуру власності та держави і території, у яких зазначені особи здійснюють свою діяльність;
  • загальний опис діяльності міжнародної групи компаній;
  • нематеріальні активи, які використовуються в діяльності;
  • фінансову діяльність міжнародної групи компаній;
  • консолідовану фінансову звітність міжнародної групи компаній за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності – іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей;
  • перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній і пов’язані з розподілом доходів між державами (територіями).

Контролюючий орган може направляти запит на подання глобальної документації (майстер-файла) не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік – не раніше 12 і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року.

Майстер-файл має бути наданий платником податків до податкового органу протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.

Якщо в Україні зареєстровано кілька платників податків, що входять до складу однієї і тієї ж міжнародної групи компаній, контролюючий орган направляє запит по надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення лише одному з таких платників податків за свої вибором. В разі ненадання глобальної документації, контролюючий орган має право направити аналогічний запит іншому платнику податків, що входить до складу тієї ж міжнародної групи компаній. Але це не позбавляє першого платника податків від виконання свого обов’язку з надання майстер-файла.

Відповідно до перехідних положень Податкового кодексу, норма щодо подання платниками податків глобальної документації з трансфертного ціноутворення вперше буде застосована щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році. Але не зважаючи на певне відтермінування дати набрання чинності вказаною нормою та враховуючи зміст, обсяги і складність глобальної документації, великі підприємства мають заздалегідь готуватися до зазначених нововведень.