Анастасія Северін: «Ринок металобрухту стає більш упорядкованим»

На сьогоднішній день в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДПС знаходиться на обслуговуванні 20 підприємств гірничо-металургійного комплексу Східних областей України, для яких є надважливими умови функціонування ринку такої стратегічної для галузі сировини, як брухт та відходи чорних і кольорових металів.

Ринок металобрухту в Україні на теперішній час є складним і непрозорим. Більше того, за даними об’єднання підприємств «Укрметалургпром», переважна його частка — близько 80% перебуває у «тіні». Тому питання вдосконалення всіх етапів і порядку здійснення операцій з металобрухтом є, як ніколи, на часі.

За словами в. о. начальника Запорізького управління Офісу великих платників податків ДПС Анастасії Северін, особливого значення для металургійних підприємств набуває прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом» від 14.07.2020 року  № 776-IX (далі — Закон № 776). Закон № 776 опублікований в офіційному виданні «Голос України» 14 серпня п.р. і набирає чинності, в основному, через три місяці з дня його опублікування, тобто 14 листопада 2020 року.

Основними положеннями оновленого законодавства, на які, в першу чергу, металургійним підприємствам необхідно звернути увагу (не зупиняючись наразі на технічних правках), є наступні.

 В оновленій редакції Закону України «Про металобрухт»:

1) уточнені ключові поняття, такі, як «операції з металобрухтом», «збирання металобрухту», «заготівля металобрухту», «переробка металобрухту» та ін., що має усунути неоднозначність тлумачення певних термінів, упорядкувати операції з брухтом, обумовити внесення змін до технологічних процесів здійснення суб’єктами господарювання діяльності із здійснення заготівлі брухту металів та операцій з ним (стаття 1);

2) скасовано поділ металобрухту на промисловий та побутовий (виключення відповідних норм із статтей 1, 4 та 6), що, в певних випадках, штучно ускладнює здійснення легальних операцій із заготівлі брухту. Натомість для мінімізації ризиків пошкодження промислових об’єктів удосконалені такі правові інструменти, як кримінальна та адміністративна відповідальність осіб (відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України). Якщо окремо говорити про брухт від технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку, іншого телекомунікаційного обладнання, то його приймання буде дозволено лише від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно в діяльності та за обов’язкової наявності відповідних документів про списання такого майна з балансу (стаття 4);

3) передбачене формування в електронному вигляді і оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом (стаття 4);

4) змінено в бік спрощення вимоги до заготівлі брухту (без його переробки). Так, заготівля металобрухту здійснюватиметься будь-яким суб’єктом господарювання, а не лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами (стаття 4);

5) уточнені вимоги щодо обладнання території приймальних пунктів суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю брухту. Зокрема, обов’язковими умовами для них є наявність: або твердого покриття земельної ділянки, або відповідної ємності, які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт; системи відеоспостереження, відеозапису, архівування та збереження інформації не менше 3 місяців (стаття 5);

6) спрощений порядок здійснення розрахунків з фізичними особами за металобрухт, що здається населенням, в частині оформлення документів (стаття 4) та порядку здійснення розрахунку (оплати), зокрема, за готівку за куплений у фізичних осіб металобрухт (стаття 6);

7) скасовано норму щодо складання актів обстеження підприємств, які видають місцеві адміністрації (стаття 12).

Загалом положення Закону № 776 потребують ретельного опрацювання з боку суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, адже до набрання чинності оновлених законодавчих правил залишилося не так багато часу.

Слід також зауважити, що всі нормативно-правові правові акти, необхідні для реалізації Закону № 776, мають бути приведені Кабінетом Міністрів України, міністерствами і відомствами у відповідність із Законом у шестимісячний строк з дня його опублікування (тобто не пізніше 14.02.2021).

А ми маємо впевнені сподівання, що після набрання чинності Законом № 776 і унормування відповідних законодавчих і нормативних актів, правове поле забезпечить оптимізацію і легалізацію ринку металобрухту та операцій з ним.