Рівень заробітної плати у Запорізькій області перевищує понад у 2 рази показники мінімальної зарплати

Як повідомляють у Головному управлінні статистики в Запорізькій області, розмір середньої номінальної заробітної плати одного штатного працівника у квітні в 2,2 рази перевищив встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4723 грн). Середній розмір заробітної плати становив 10514 грн, що на 2,9% більше, ніж у квітні 2019 року.

Найвищий розмір заробітної плати відмічався у працівників постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19 851 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (17 621 грн), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин та устаткування (16 021 грн), виробництва коксу і продуктів нафтопереробки (15 765 грн).

До групи з найнижчою заробітною платою, розмір якої складає 16-60% середньообласного рівня, відносилися працівники текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, а також діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у квітні в порівнянні з березнем зменшилась на 10,1%. В той же час, відносно квітня 2019 року – збільшилась на 1,7%.

Сума невиплаченої заробітної плати за квітень збільшилась на 3,1 млн грн або на 2,7%. На початок травня борг по зарплаті становив 119,7 млн грн.

Із загальної суми заборгованості на початок травня 45,9% складає борг працівникам економічно активних підприємств, 36,2% – працівникам виробництв хімічних речовин та хімічної продукції, 23,9% – освітянам, 11,8% – працівникам галузі водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

80,1% боргу утворено на підприємствах м. Запоріжжя, 5,8 % – м. Мелітополя та 4,2% – Василівського району.

У травні вчасно не отримали заробітну плату 3,7 тисячі працівників економічно активних підприємств (1,1% штатних працівників, зайнятих на підприємствах з кількістю працюючих 10 осіб та більше) в середньому по 14 696 грн кожен. Значно вищим цей показник був у працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (43 967 грн), будівництва (38 733 грн), освіти (33 583 грн), а також професійної, наукової та технічної діяльності (21 081 грн).

На початок травня заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 131,9 тис. грн.

Джерело: Запорізька ОДА