Адміністрування ЄСВ — актуальні зміни 2020 року

Цього року прийнято декілька законів, що обумовили внесення змін до правил справляння єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ):

1. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 14.01.2020 року № 440-IX – набув чинності 13.02.2020. Законом, зокрема, внесені зміни щодо технічних і операційних питань в справлянні ЄСВ та понятійного апарату через зміну структури управління у сфері державної митної та податкової політики в Україні; удосконалення механізму нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з реформуванням системи органів державної влади (зокрема, розмежування функцій Державної митної служби України та Державної податкової служби України);

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України відносно удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві» від 16.01.2020 року № 465-IХ – набув чинності (в основному) 27.02.2020. Так, в новій редакції викладені норми щодо оскарження вимоги про сплату ЄСВ (ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI (Закон № 2464) в частині порядку (строків) розгляду скарг платників податків*.

Особливої уваги потребують норми, редакція яких буде оновлена з 01.07.2020, а саме: змінюється порядок надсилання контролюючими органами вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ (ст. 25 Закону № 2464) – із зазначеної дати вона надсилатиметься як в паперовій, так і в електронній формі відповідно до п. 42 Податкового кодексу України**;

3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 року № 533-IX – набув чинності 18.03.2020. Зокрема, змінами передбачено, що:

штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 Закону № 2464, не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів.

Разом з тим слід звернути увагу на те, що загалом обов’язок щодо сплати ЄСВ та надання звітності за березень і квітень 2020 року не скасований (його мають виконати платники податків після відновлення можливості).

Крім того, передбачено, що протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню;

а також установлений мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 2020 року.

Звільнення від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ передбачено для ФОП, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, члени фермерських господарств (особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 Закону № 2464), в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року за себе.

* Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 20 календарних днів з дня отримання скарги на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.
Керівник (його заступник або уповноважена особа) податкового органу може прийняти рішення про подовження строку розгляду скарги платника єдиного внеску понад встановлений строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника єдиного внеску до закінчення 20-денного строку.
Якщо вмотивоване рішення за скаргою платнику єдиного внеску не надсилається протягом 20-денного строку або протягом строку, подовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску з дня, наступного за останнім днем закінчення строків (абз. 7 ч. 4 ст. 25 Закону № 2464).

** Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Листування контролюючих органів з платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті , здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет (відповідно до п. 42.4 Податкового кодексу України).