Кар’єрні радники та консультанти роботодавців вишукують нові можливості на ринку праці

У Запорізькому обласному центрі зайнятості для розуміння цільової аудиторії систематизували інформацію про шукачів роботи за різними показниками. Отже, станом на 1 січня 2020 року за даними Центру структура зареєстрованих безробітних виглядає наступним чином:

  • за статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 9106 осіб (або 47%), жінки – 10253 особи (або 53%);
  • за віковими групами: 29,2% зареєстрованих безробітних у віці до 35 років; 29,5% — у віці від 35 до 45 років; 41,3% — у віці понад 45 років;
  • за видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних кожний третій був зайнятий у сільському, лісовому та рибному господарстві, кожен сьомий – у торгівлі та ремонті; 12,5% – у переробній промисловості; 11,6% – в  державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні;
  • за професійними групами: серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин; працівники сфери торгівлі та послуг;
  • за освітою: 40,2% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 49,5% – професійно-технічну, 10,3% – загальну середню освіту. Майже половина людей, які шукають роботу мають професійно-технічну освіту.

Зазначимо, що рік тому в роботу служби зайнятості введено інститут кар’єрного радника, який є індивідуальним консультантом у пошуку роботи, плануванні кар’єри та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці.

Для збалансування інтересів шукачів роботи та роботодавців наряду із запровадженням інституту кар’єрного радника для безробітних, введено у роботу Інститут консультанта роботодавця. Всім роботодавцям надаються індивідуальні послуги з урахуванням виду економічної діяльності, специфіки роботи та чисельності працюючих, а також особливостей розвитку локальних ринків праці.