Подання податкової звітності великими платниками в 2020 році

Відповідаючи на запитання запорізьких великих підприємств щодо актуальних форм і порядку подання звітності платниками за бюджетоформуючими податками в новому податковому році, начальник Запорізького управління Офісу великих платників податків ДПС Роман Афонов привернув увагу на основні зміни та нагадав базові положення із зазначеного приводу.

Щодо звітності  з  податку на прибуток підприємств

До форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 із змінами та доповненнями (далі – Декларація), внесені зміни наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 (набув чинності  20 грудня 2019 року). Зміни стосуються як форми Декларації, так і додатків до неї. Зокрема, новою редакцією передбачено складання нового додатку «Інформація про суми податкових пільг» (Додаток ПП) платниками, які не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233 (в редакції постанови від 31.10.2018 р. N 891).

Доцільно зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 891 скасований (з 1 січня 2020 року) обов’язок платників подавати звіт про суми податкових пільг за окремою формою, натомість визначено, що облік податкових пільг ведеться контролюючими органами на підставі податкової звітності.

Враховуючи вищезазначене, платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати Декларацію за звітний податковий 2019 рік за оновленою наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 формою (з відповідними роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України ((https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki—novini-/402371.html)).

До контролюючих органів разом з Декларацією подається фінансова звітність (пункт 46.2 Податкового кодексу України) та, у відповідних випадках, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами  фінансово-господарської діяльності (пункт 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 № 138 із змінами та доповненнями).

Що стосується терміну надання до контролюючих органів звітності з податку на прибуток, то для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, він складає 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пункт 49.18 Податкового кодексу України). Тобто звітність за 2019 рік має бути поданою платниками податку на прибуток підприємств до органів ДПС України не пізніше 2 березня 2020 року (з урахуванням норми пункту 49.20 Податкового кодексу України).

 Щодо звітності  з  податку на додану вартість

Скасування звіту про суми податкових пільг і запровадження ведення обліку податкових пільг контролюючими органами на підставі податкової звітності, в т.ч., обумовило внесення змін і до звітності з податку на додану вартість. Міністерством фінансів України затверджено наказ від 20.11.2019 № 488 «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167». Зокрема, були внесені зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість; форми податкової декларації з податку на додану вартість; уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Що стосується надання до контролюючих органів оновленої, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488, звітності з податку на додану вартість, то вона надається, починаючи із звітного (податкового) періоду за січень 2020 року (з відповідною інформацією можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua/anonsi/22201.html).