Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області перевищує відповідний показник по Україні

Індекс реальної заробітної плати у Запорізькій області у січні-листопаді 2019 року був вищим за аналогічний показник по Україні – 111,6 % проти 109,6 %. Це дозволило області за цим показником посісти V місце серед регіонів.

За даними органів державної статистики, середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-листопаді становила 10 323 грн, що дорівнює 99,8 % від середнього розміру по Україні (10 340 грн).

У Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації пояснили, що середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: у 2,5 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4 173 грн) та в 5,2 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 007 грн).

Слід зазначити, що в січні-листопаді 2019 року у порівнянні з відповідним періодом попереднього року темпи росту заробітної плати в області на 1,7 в.п. перевищували загальнодержавний показник – 120,4 % проти 118,7 %. Це вивело область на V місце серед регіонів України. Значний вплив на збільшення рівня заробітної плати в регіоні мали високі темпи росту заробітної плати в промисловій галузі області – 124,5 % проти 122,9 % у цій галузі по Україні. Загалом у промисловому комплексі області зайнято 137,5 тисяч осіб або 39 % середньосписочної чисельності працівників.

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні. Зокрема, це стосується професійної, наукової та технічної діяльності (107,6 % проти 120,5 %), операції з нерухомим майном (114,5 % проти 117,7 %), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (117,4 % проти 120,4 %), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (113,4 % проти 116,3 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання.

Джерело: Запорізька ОДА