Запорізька облдержадміністрація прозвітувала про свої річні видатки

Запорізькою облдержадміністрацією як головним розпорядником коштів державного бюджету  представлено інформацію про виконання у 2018 році державної програми «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області». У звіті взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Елла Слепян, директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Медвідь, керівники та фахівці структурних підрозділів облдержадміністрації.

Як відзначила  Елла Слепян, структура Запорізької облдержадміністрації на кінець 2018 року склала 234 бюджетні установи. Затверджена Урядом гранична штатна чисельність працівників становить 2756 одиниць, з них фактична чисельність  — 2459 одиниці, вакантні посади становлять 11% від штату. Крім цього, виключно за рахунок власних надходжень функціонує Департамент капітального будівництва облдержадміністрації із затвердженою штатною чисельністю 88 одиниць, з них вакантні 42 посади.

— Затверджені на 2018 рік бюджетні асигнування склали 1 126,6 млн. грн. і включають: за загальним фондом — 380,9 млн. грн., за спеціальним фондом -745,7 млн. грн. Структура видатків загального фонду становила: 98% – захищені видатки (заробітна плата – 94% та енергоносії – 4%), 1% – інші поточні видатки (оплата товарів і послуг, службових відряджень, утримання адмінприміщень тощо); 1% – капітальні видатки, — повідомила Елла Слепян.

Деталізував річний звіт директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Медвідь. Так, видатки загального фонду забезпечили лише 69% від потреби. З них видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 358,4 млн. грн. або 71% від потреби, на оплату енергоносіїв – 17,1 млн. грн. або 100% від потреби, інші поточні видатки (придбання паперу, канцелярії, оплата послуг зв’язку, поштові витрати, відрядні тощо) – 3,2 млн. грн. та або 12% від потреби, капітальні видатки – 2,2 млн. грн. (не виділялися з 2008 року і спрямовані переважно на оновлення комп’ютерної техніки).

Фінансування видатків здійснено Державним казначейством України у повному обсязі відповідно до затвердженого плану асигнувань. Не використано кошти в сумі 4,9 млн. грн. або 1% від річних планових асигнувань, більшість з яких виникла внаслідок економного споживання енергоресурсів. На звітну дату відсутня кредиторська заборгованість по видатках.

Виконання спеціального фонду здійснюється за рахунок власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. За рахунок власних надходжень повністю забезпечується діяльність Управління капітального будівництва облдержадміністрації, частково – Державного архіву Запорізької області.

За всіма джерелами спеціального фонду були заплановані видатки в обсязі 745,7 млн. грн., з них виконано 743,1 млн. або 99,7% від плану. У тому числі,  709,3 млн. грн.  – на прийняті до сфери управління Запорізької ОДА автомобільні дороги загального користування місцевого значення в Запорізькій області.

Місцевими державними адміністраціями області у звітному році забезпечено взяття фінансових зобов’язань виключно в межах затверджених бюджетних асигнувань.

— Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення місцевими державними адміністраціями області виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов’язковому обсязі відповідно до головної мети їх діяльності, стратегічної цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми, — зазначила, підбиваючи підсумки, Елла Слепян.

Джерело: Запорізька ОДА