Завдання стратегії регіонального розвитку — підвищення рівня конкурентоспроможності

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджено План роботи на 2019-2020 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Запорізькій області, повідомляє офіційний сайт Запорізької ОДА

Упровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку засновується на засадах смарт-спеціалізацій з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності.

З метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіону передбачається: створення умов для активізації співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти; сприяння розвитку механізмів і видів державної допомоги суб’єктам господарювання, у тому числі: запровадження: мікрокредитування для започаткування і ведення власної справи; надання позик на придбання і впровадження інноваційних технологій; відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на підтримку новоутворених суб’єктів малого підприємництва, на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць; на оренду землі та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна.

Для реалізації цих завдань облдержадміністрацією підготовлено та подано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозиції щодо врегулювання на законодавчому рівні питання розроблення та координації  регіональних програм розвитку промисловості з використанням механізмів державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку регіону, що  визначені на засадах смарт-спеціалізацій, та державної підтримки суб’єктів господарювання на проведення наукових досліджень, технічний  розвиток та інноваційну діяльність.

Для забезпечення територіальної соціально-економічної інтеграції та просторового розвитку планується: активізувати розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні; створити умови для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання; визначити на регіональному та місцевому рівні пріоритети і завдання щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи території та об’єктів природно-заповідного фонду; актуалізувати програми, спрямовані на  розвиток системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, громадських, благодійних організацій та інших суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору.

Для подальшого стратегічного планування мають бути визначені цілі державної регіональної політики та основні завдання центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на 2021- 2027 роки.

Джерело: Запорізька ОДА