На підприємствах постійно проводиться моніторинг дотримання роботодавцями законодавства

Фахівцями Головного управління Держпраці області проводиться постійна робота щодо дотримання законодавства про працю в частині атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, установах та в організаціях області.

Упродовж року відділом експертизи Головного Управління проведено аналіз 33 підприємств. На підставі звернень працівників проведено дві інспекційних відвідування підприємств.

Під час проведення заходів перевірено порядок проведення атестації робочих місць, а також дотримання роботодавцями порядку надання пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

У ході перевірок виявлено порушення Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці на 19 підприємствах, з яких у п’яти не проведено атестацію робочих місць за умовами праці, на чотирьох — порушено термін проведення атестації робочих місць.

На семи підприємствах виявлено порушення порядку надання працівникам пільг та компенсацій. Зокрема, чотири випадки стосуються не надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів; два випадки щодо щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; у двох випадках недотримання скороченої тривалості робочого; та один випадок щодо доплат за умови праці.

За результатами проведених аналізів стану дотримання законодавства про працю усім підприємствам та установам видано довідки. За результатами інспекційних відвідувань складено два акти, роботодавцям видано два приписи про усунення виявлених порушень, які виконано в установлені терміни.

Посадовим особам підприємств, установ надано рекомендації щодо усунення виявлених порушень шляхом приведення у відповідність до чинного законодавства, проведено роз’яснювальну бесіду щодо недопущення й надалі порушення норм законодавства про атестацію робочих місць та передбаченої законом можливої відповідальності за порушення трудового законодавства.

Спеціалісти постійно надають підприємствам, установам, організаціям роз’яснення з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці, порядку надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, доплат за умови праці, скороченої тривалості робочого тижня тощо як усно, так і письмово. Так, у 2018 році надано 71 письмове роз’яснення на звернення підприємств та дев’ять відповідей на звернення громадян.

Джерело: Запорізька ОДА