Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області перевищує відповідний показник по Україні

У Запорізькій області індекс реальної заробітної плати  за січень-серпень 2018 року (по відношенню до відповідного періоду попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 114,3 % проти 112,8 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 5 місце серед регіонів України проти 22 місця за підсумками 8 місяців 2017 року (116,2 % проти 119 %).

За даними Головного управління статистики у Запорізькій області, середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-серпні 2018 року становила 8 389 грн., що становить 98,1 % від розміру по Україні (8 550 грн.). Середня заробітна плата по області перевищила розміри соціальних гарантій: у 2,2 разу – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3 723 грн.) та в 4,6 разу – прожитковий мінімум для працездатних осіб (1 841 грн.).

У звітному періоді темпи зростання заробітної плати на підприємствах області порівняно з аналогічним періодом попереднього року перевищували аналогічний показник по Україні  — 127,6 % проти 126 %. За цим показником область посіла 7-е місце серед регіонів України проти 22-ого місяця за січень-серпень 2017 року (134,6 % проти 137,2 %).

З початку 2018 року темпи росту заробітної плати працівників промисловості області випереджали показник у відповідній галузі України, що позитивно позначилось на стані оплати праці. Так, перевищення темпів зростання заробітної плати у промисловості області над загальнодержавним показником склало 3,4 % (130,3 % проти 126,9 %), тоді як у січні-серпні попереднього року це співвідношення складало 125 % проти 128,8 %. Наразі на промислових підприємствах області працює понад 141,3 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 10 462 грн.

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні. Зокрема, в таких сферах: транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності — 123,9 % проти 130,1 %, операцій з нерухомим майном — 120,6 % проти 124,5 %, сільського господарства, лісового та рибного господарств — 122,3 % проти 125,7 %, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — 122,1 % проти 124,1 %, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 127,5 % проти 129,3 %. В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньоголузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання.

Джерело: Запорізька ОДА